Kwaliteit

Quality (kwaliteit), Health (gezondheid), Safety (veiligheid), 
Security (beveiliging) Environment (milieu)

Als sociale en milieubewuste organisatie pakt Hulsbosch BV het management van Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid, Beveiliging en Milieu op een systematische wijze aan. De doelstelling daarbij is een voortdurende verbetering van onze prestaties op die gebieden te bereiken en de rol hierin binnen onze industrietak te handhaven en waar mogelijk verder uit te bouwen. 

Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid, Beveiliging en Milieu wordt door ons op dezelfde wijze beheerd als alle andere kritische bedrijfsactiviteiten met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. 

Onze verantwoordelijkheden 
Onze verantwoordelijkheden betreffende Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid, Beveiliging en Milieu strekken zich uit over:

Onze klanten: 
Het werven en behouden van klanten door het ontwikkelen en leveren van veilige en uit milieu oogpunt verantwoorde produkten en diensten van goede kwaliteit voor een redelijke prijs, op basis van de nodige technische en milieukundige vakkennis.

Onze medewerkers: 
Het respecteren van hun rechten. Het creëren van een omgeving waarin gewerkt kan worden op een gezonde en veilige basis. Het stimuleren van ontplooiing en het optimaal gebruiken van aanwezig talent. Het scheppen van gelijke kansen. Het betrekken van medewerkers bij de planning en de gerichte uitvoering van hun werkzaamheden. Hulsbosch BV is zich ervan bewust dat zakelijk succes en de klant-tevredenheid afhankelijk is van de volledige inzet van alle medewerkers.

Onze zakenpartners: 
Wat geldt voor onze medewerkers geldt ook voor onze zakenrelaties. Hiermee wordt rekening gehouden bij het aangaan of het voorzetten van een dergelijke relatie. 

Het milieu en de samenleving: 
Het uitoefenen van het bedrijf als verantwoordelijk lid van de samenleving. Dit vertaalt zich naar het effectief gebruik maken van grondstoffen en energie, het naleven van de wet en het in acht nemen van, en ondersteuning geven bij, verdere ontwikkeling van normen voor gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu die bij onze activiteiten een rol spelen.
Op deze manier stellen wij ons ten doel om op het gebied van Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid, Beveiliging en Milieu prestaties te leveren waarop we trots kunnen zijn, om het vertrouwen te winnen en te behouden van onze klanten, aandeelhouders en de samenleving in het algemeen, om een goede buur te zijn en om bij te dragen aan duurzaamheid. 

Ook wij leren nog steeds bij en hebben uw hulp daarbij nodig
Neem contact met ons op als u punten herkent op het gebied van Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid, Beveiliging en Milieu waarbij wij tekort schieten, of als er (bijna) ongevallen zijn voorgevallen waarbij onze produkten en / of diensten betrokken waren. Met uw terugkoppeling kunnen wij onze produkten en / of diensten verder verbeteren en lessen trekken uit gebeurtenissen. De opgedane ervaring kunnen wij dan vervolgens verspreiden aan alle belanghebbenden. Terugkoppeling van u helpt ons de cirkel van Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid, Beveiliging en Milieu rond te maken.

Klik hier voor een inzage in het QHSSE handboek.

CE markering & EN 1090
Volgens EU Verordening nr. 305/2011 CPR (Construction Products Regulation), moeten staalproducten die onder geharmoniseerde normen vallen, voorzien zijn van een prestatieverklaring (Declaration of Performance = DoP). In deze verklaring worden de waarden m.b.t. de essentiële kenmerken van het betreffende product omschreven, overeenkomstig de bijbehorende normen. Constructiematerialen dienen voorzien te zijn van certificaten volgens de EN 1090. Hulsbosch BV verzorgt voor u de betreffende documenten.

  • DoP verklaringen van walswerken / fabrikanten
  • DoP verklaringen van leveranciers
  • Materiaalcertificaten