NEN-EN 1090

NEN-EN 1090

De norm NEN-EN 1090 is onderdeel van een reeks normen die in het leven zijn geroepen om te kunnen voldoen aan de Construction Products Regulations (CPR) ofwel de verordering bouwproducten. De norm EN 1090 heeft gevolgen voor bedrijven die zich met de bouw en staalconstructies bezig houden. Aan welke eisen een bedrijf moet voldoen, hangt af van de rol die het bedrijf in de toeleveringsketen heeft.

Voor fabrikanten van bijvoorbeeld stalen buizen is het een harde eis dat zij Fabriek Productie Controle (FPC) gecertificeerd zijn door een erkende instantie. Bovendien moet een fabrikant een Declaration of Performance (DoP) uit kunnen geven. Een DoP geeft informatie over de eigenschappen van het product, de conformiteit van het soort staalproduct en de prestatie hiervan. Deze verklaring hoeft niet met elke levering meegestuurd te worden. Het is voldoende als de fabrikant voor elke norm/kwaliteit combinatie éénmalig een DoP verstrekt. Fabrikanten moeten ook een inspectierapport volgens EN10204 kunnen verstrekken, maar dat is niets nieuws.

Aannemers c.q. staalconstructiebedrijven moeten ervoor zorgen dat de gebruikte producten herleidbaar zijn volgens EN 1090-2 paragraaf 5.2. Producten met een rekgrens van 355N/mm² of hoger, moeten voor uitvoeringsklassen 2, 3 en 4 een 3.1 inspectiecertificaat hebben. Staalproducten voor de uitvoeringsklassen 3 en 4 moeten in alle stadia, van ontvangst, verwerking tot levering herleidbaar zijn.

Ook staalhandelaren moeten ervoor zorgen dat de producten die in staalconstructies gebruikt worden herleidbaar zijn en met de juiste certificaten volgens EN 10025, tabel B1 geleverd worden. Echter hoeven zij niet NEN-EN 1090 gecertificeerd te zijn. Wel dient de herleidbaarheid van de geleverde materialen door de staalhandelaar geborgd te zijn.